ALZHEIMERS VALS
Finns nu utgiven på DVD av SVTdokumentär och finns att köpa genom Webbutiken SVT, Demensförbundet m.fl.

Alzheimers vals
Läs mer >>

  Foto: Eva Lycke